00275/17 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

numer zadania: 00275/17

numer w EBOI: 87876/16/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

nazwa zadania: Modernizacja i wyposażenie sal edukacyjno-szkoleniowych na potrzeby działalności kulturalnej w Zamku Wojnowice.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 37 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 82

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04234/17

numer w EBOI: 90418/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

nazwa zadania: Modernizacja Domu Kultury „Sokolnia”

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 81

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01909/17

numer w EBOI: 88209/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie

nazwa zadania: Cykl zajęć muzykoterapeutycznych „Magiczne Nutki dla Patrona Zjednoczonej Europy w 1020 rocznicę wizyty w I stolicy”

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 06529/17

numer w EBOI: 92258/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Zapraszamy na scenę – zakup mobilnej estrady wraz z wyposażeniem na potrzeby Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.33

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 78.33

Ocena formalna: OKwnuk gomułki, wieszane na ołtarzu, polityka rasowa, byłąby, historia więziennictwa w polsce, jerzy semkow, lwów rzeka, edward osobka morawski, przyczyny przewrotu majowego, przykładowe meldunki wojskowe, prawy dopływ renu hasło do krzyżówki, tomasz zaliwski, jejmość, mordo jak tam zdrowie tekst, przyszłość będzie inna…