00702/17 Komorowice. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – gotycki obraz tablicowy w typie Sacra Conversazione warsztatu Mistrza Rodziny Marii (pocz. XVI w.): I etap konserwacji

00702/17 Parafia Rzymsko Katolicka w Komorowicach

numer zadania: 00702/17

numer w EBOI: 86078/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka w Komorowicach

nazwa zadania: Komorowice. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – gotycki obraz tablicowy w typie Sacra Conversazione warsztatu Mistrza Rodziny Marii (pocz. XVI w.): I etap konserwacji

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 60 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 42.6

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 70.6

Ocena formalna: OK


02057/17 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie

numer zadania: 02057/17

numer w EBOI: 84917/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie

nazwa zadania: Mogilno. kościół p.w. św. Jana Ap. (XI w. – I poł. XVI w.): prace remontowo – konserwatorskie podziemi kościoła – etap I

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 48.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 75.2

Ocena formalna: OK


05441/17 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Czętochowie

numer zadania: 05441/17

numer w EBOI: 89268/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Czętochowie

nazwa zadania: 2017 ROK Z NOWOWIEJSKIM

program: Nowowiejski 2017

Kwota dofinansowania: 15 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 37.4

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 72.4

Ocena formalna: OK


10640/17 Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

numer zadania: 10640/17

numer w EBOI: 98904/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

nazwa zadania: Prace konserwatorskie fresków Rosena w kaplicy pałacu arcybiskupów łacińskich we Lwowie.

program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


02006/17 Muzeum Historii Żydów Polskich

numer zadania: 02006/17

numer w EBOI: 88537/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historii Żydów Polskich

nazwa zadania: Dalekie Kresy. Dokumentacja dziedzictwa kulturowego polskich Żydów ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów

program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 9.02.2021

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 35.2

Ocena formalna: OKpapiez zenon, jan paw ii, list motywacyjny ksiegowa, arystokratka z rodu radziwiłłów branickich lub wiśniowieckich, powojenne, prymas wyszyński, korpus oficerski, helena chmurska, ii rzeczypospolitej, orginały, mauthausen obóz, ukraina upa, haller generał, guzik z orłem bez korony, niepołomice msze, ap plock, magdalena zawacka, odzież dla księży…