00809/17 Centrum Kultury Kurpiowskiej im.Ks.Mieczysława Mieszki

numer zadania: 00809/17

numer w EBOI: 86842/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury Kurpiowskiej im.Ks.Mieczysława Mieszki

nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.33

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 78.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04182/17

numer w EBOI: 87796/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Halinów

nazwa zadania: Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – III etap

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania: 200 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 85

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03526/17

numer w EBOI: 92977/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury w Łazach

nazwa zadania: Zakup instrumentów gwarancją efektywnej edukacji i właściwego rozwoju artystycznego łazowskich grup muzycznych.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 78.67

Ocena formalna: OKboze cialo krakow, zbrodnia i kara memy, francja historia, muzeum historii ursusa, bitwa pod dyneburgiem, kazimierz mijal, szarytki kielce, prusy zachodnie mapa, wujków, grupa mozyrska, wykres pokazuje jak zmieniają się ceny biletów kolejowych dla trzyosobowej rodziny, krawat w zapasach, jerzy urban popiełuszko, wysyłanie pocztówek, parafia moniatycze, archiwum przemysl, sienkiewicz potop, plebiscyt śląski…