01049/17 Gmina Sobótka

numer zadania: 01049/17

numer w EBOI: 87378/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Sobótka

nazwa zadania: Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – etap IV

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 46.33

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01978/17

numer w EBOI: 87721/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Hajnówka

nazwa zadania: Adaptacja świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie do funkcji edukacji kulturalnej i propagowania dziedzictwa narodowego.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09933/17

numer w EBOI: 94896/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi

nazwa zadania: Reformowany Dom Kultury

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 68

Ocena formalna: OKtomasz wiliński, odwilż, monarchia konstytucyjna w polsce, kopalnia magnezytu w pawłowicach, żyliśmy w prl, przesłuchanie (film), kościół jaroty olsztyn, internowac, warunki techniczne toalety, uzupełnij mapę mentalną przedstawiającą skutki powstania listopadowego, plan gomułki, gustaw paszkiewicz, ksiaze jerzy, miasto synonim, zośka z rodziny zastępczej…