01229/17 Wolsztyński Dom Kultury

numer zadania: 01229/17

numer w EBOI: 86910/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wolsztyński Dom Kultury

nazwa zadania: Remont sali Bez Atu w Wolsztyńskim Domu Kultury

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05013/17

numer w EBOI: 91305/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie

nazwa zadania: Poszerzenie oferty kulturalnej GOK.SiR w Baranowie poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 47.33

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 74.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03125/17

numer w EBOI: 89706/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

nazwa zadania: Doposażenie przestrzeni warsztatowo-wystawowo-bibliotecznej RIK Katowice.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.33

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 84.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05356/17

numer w EBOI: 93100/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

nazwa zadania: Wyposażenie pracowni edukacji artystycznych.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 83.33

Ocena formalna: OKokręgowy urząd miar w bydgoszczy, dywizjon 303 youtube, adam stefan sapieha, struktura narodowościowa ii rp, 1918 odzyskanie niepodległości, generał wojciech jaruzelski, konsytucja 3 maja, napisał pięknych dwudziestoletnich, jan poeta skamander, bolko von hochberg, historia latania, ludność pragi, kim był piłsudski, woj. kujawsko-pomorskie, roman dmowski myśli nowoczesnego polaka, prekursorzy, edward aleksander raczyński, miasto w pd egipcie nad nilem…