01311/17 Tradycje teatralne Pułtuska III

01311/17 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

numer zadania: 01311/17

numer w EBOI: 87666/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

nazwa zadania: Tradycje teatralne Pułtuska III

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 46 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 76.33

Ocena formalna: OK


00988/17 Bytomskie Centrum Kultury

numer zadania: 00988/17

numer w EBOI: 87781/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bytomskie Centrum Kultury

nazwa zadania: Nie wszystkie kwiaty są sztuczne.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 29 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.67

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 77.67

Ocena formalna: OK


00971/17 STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

numer zadania: 00971/17

numer w EBOI: 87933/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

nazwa zadania: 6 obrazów dla sześciolatka

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 245 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 56

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 80

Ocena formalna: OK


01891/17 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

numer zadania: 01891/17

numer w EBOI: 88479/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

nazwa zadania: Czasopismo Zeszyty Tłumackie

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 7 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 27

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


08808/17 Muzeum Miasta Gdyni

numer zadania: 08808/17

numer w EBOI: 89957/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miasta Gdyni

nazwa zadania: projekt: morze

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 32 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 78.33

Ocena formalna: OK


05825/17 Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina

numer zadania: 05825/17

numer w EBOI: 89792/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina

nazwa zadania: MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH PIANISTÓW Chopin pod Wawelem

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnegra na harmonijce piosenki, departament wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, tysiąc i jedna noc odc 54, ciężki karabin maszynowy, uzupełnij tabelę obok połączonych w pary mocarstw, bodzentyn kościół, zabezpieczenie przed wypadkiem, koń parowy, buzułuk, icm dubiecko, użytkownikowi, kościół w prl, wyścig po obrazy mistrzów, archiwum archidiecezji warszawskiej, bronowice wieś, mały kuzyn trznadla krzyżówka, towarzysz stalin…