01665/17 Stowarzyszenie Filmowców Polskich

numer zadania: 01665/17

numer w EBOI: 87481/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

nazwa zadania: Spotkania ze sztuką filmową 2017

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 66 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.67

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 76.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04954/17

numer w EBOI: 90094/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

nazwa zadania: „SEJSMOGRAF II”

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 32.2

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 59.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01399/17

numer w EBOI: 86816/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Elewacja

nazwa zadania: Wydawanie w latach 2017-2019 Kwartalnika Architektonicznego RZUT w wersji papierowej

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 49.75

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 74.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00272/17

numer w EBOI: 87282/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi

nazwa zadania: Letnie Międzynarodowe Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna (PATA) Łódź 2017. Od tradycji po innowację.

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.8

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 64.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00159/17

numer w EBOI: 87406/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich

nazwa zadania: Konferencja Naukowo-Artystyczna Włodzimierz Lech Puchnowski twórca polskiej akordeonistyki

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 37.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 57.6

Ocena formalna: OKwojny rosji, ludzie po niemiecku, stan wojenny plakat, latinik, życie polaków w okupowanej polsce, kościół idziego kraków, obieg dokumentów po angielsku, premierzy polscy po 90 roku, świątkowski wilhelm, igła busoli ak wskazuje kierunek północy, tomaszewska notatki historia, polska kawaleria, rajmund zieliński, wydarzenia bydgoskie, mieszkanka węgier, niemieckie województwa, twarze prezydentów w skale, jak uczyć się historii, stanisław wyszyński aktor, zdzięcioł, stanisław lorentz, cinkciarz dolar, prymitywna uprząż dla wołu…