01972/17 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

numer zadania: 01972/17

numer w EBOI: 88307/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

nazwa zadania: Dzieci widzą więcej!

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.67

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08196/17

numer w EBOI: 92263/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „FILMFORUM”

nazwa zadania: CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych (edycje: 16.. 17. i 18.)

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 220 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 48.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 78.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05394/17

numer w EBOI: 91012/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego

nazwa zadania: Gradus ad Parnassum – akademia mistrzowskiej pianistyki

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 0.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 83.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08901/17

numer w EBOI: 89642/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

nazwa zadania: Sztuka w kręgu natury – Arboretum Bolestraszyce

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 41 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 83

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01891/17

numer w EBOI: 88479/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

nazwa zadania: Czasopismo Zeszyty Tłumackie

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 7 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 27

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06547/17

numer w EBOI: 91651/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Targowa 62

nazwa zadania: Spotkanie z Mistrzem: CIAŁO

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34.8

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 60.8

Ocena formalna: OKreku tymi recami, 3 rzesza mapa, poczyta.pl, ulatowski, zamah, meksyk msz, uwikłani 4 pdf, wspaniałe stulecie odc 228, krótkie fryzury zakrywające uszy, konstancin tężnie, pzpr sekretarze, wymień i opisz trzy problemy życia codziennego mieszkańców komunistycznej polski, zsrs imperium komunistyczne, konstytucja 3 maja 1791, ilość mieszkańców łódź…