03669/17 Kreska – ofensywa satyryczna

03669/17 Funfacja „FECO Polska”

numer zadania: 03669/17

numer w EBOI: 92875/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Funfacja „FECO Polska”

nazwa zadania: Kreska – ofensywa satyryczna

program: Sztuki wizualne

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 50.2

Ocena formalna: OK


07512/17 Gmina Wiazowna

numer zadania: 07512/17

numer w EBOI: 94925/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Wiazowna

nazwa zadania: Promesa MKiDN w ramach naboru wniosków RPO WM 2014 – 2020/ Działanie 5.3 projekt pod nazwą „DUCHNOWSKI DOM KULTURY – MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY I BIBLIOTEKI W DUCHNOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ZASO

program: Promesa MKiDN 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 10

ocena wartości merytorycznej: 23.43

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 48.43

Ocena formalna: OKnad zbruczem, wyścig pokoju 1956, kultura polski, izba kongresu usa, zofia leśniowska, polska strefa okupacyjna, początki unii polsko litewskiej, niepodleglosc film, pchamy taczki, rozpoznanie zwiad, flaga budapesztu, stefan niesiołowski książki, gieki, teresa tutinas, aktom, hymn zhp, haslo okon, sobór św aleksandra newskiego w sofii, polonik, popraw przysłowie każda myszka swój ogonek chwali, pawilon polski 1925, pałac potockich w warszawie…