03703/17 Teatr Rozmaitości

numer zadania: 03703/17

numer w EBOI: 92153/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Rozmaitości

nazwa zadania: Teren TR

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 37.4

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 47.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06958/17

numer w EBOI: 94125/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Artystów „Euforis”

nazwa zadania: Polacy bliżej sztuki wysokiej – wydanie magazynu Presto

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06243/17

numer w EBOI: 89791/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Niepodległości w Warszawie

nazwa zadania: Wydawanie w 2017 r. czterech numerów kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” w wersji papierowej

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 82.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01957/17

numer w EBOI: 88269/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

nazwa zadania: IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny Stefańska in memoriam w Poznaniu.

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 50 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 70.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02542/17

numer w EBOI: 87383/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Świętego Benedykta

nazwa zadania: Wydanie czterech numerów ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego „Christianitas” (kwartalnik)

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 88 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.75

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 85.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00008/17

numer w EBOI: 86683/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów

nazwa zadania: XIII Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe Kołobrzeg 2017

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 41.8

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 70.8

Ocena formalna: OKwięzienie w wiśniczu, historia wołynia, pilsudskiego, zsa klem, od falangi do legionu odpowiedzi, zygmunt kaczyński, medalik białe złoto, w rozumieniu synonim, powstanie wielkopolskie zdjęcia, wydarzenia kraj, ks bernard czernecki, wencel uwr, jak polska odzyskała niepodległość, masakra w jedwabnem, lenina…