03717/17 Fundacja Cultura Animi

numer zadania: 03717/17

numer w EBOI: 94038/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Cultura Animi

nazwa zadania: MUZYKA NASZYCH CZASÓW. Warsztaty orkiestrowe i kameralne.

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 73.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06915/17

numer w EBOI: 93275/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Schola Humana

nazwa zadania: Wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Próby” w wersji papierowej

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 31

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 50

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02991/17

numer w EBOI: 88788/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zarząd Główny

nazwa zadania: Wydanie kwartalnika „Twórczość Ludowa” w wersji papierowej

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 15 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.67

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 75.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03089/17

numer w EBOI: 94498/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

nazwa zadania: Pismo Folkowe – 2017 rok

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.5

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04251/17

numer w EBOI: 91792/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bydgoska Fundacja Wolnej Myśli

nazwa zadania: Wydawanie w 2017 roku kwartalnika o nowej kulturze „Fabularie”

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OKbadania do policji, bitwa graniczna 1-3 wrzesnia, wybory prezesa sn, granice ii rp, kanclerz rzeszy, moikrewni.pl, wniosek do dyrekcji, jak rozpocząć referat, umowa o pomocy przy zbiorach polsko ukraińska, albert zdrojewski, sobór na placu saskim, największe bitwy i wojny światowej, kawały o milicjantach, ndap warszawa, wojenny okrzyk hacked, ławra poczajowska…