05380/17 OPERA ŚLĄSKA

numer zadania: 05380/17

numer w EBOI: 93776/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: OPERA ŚLĄSKA

nazwa zadania: Młoda Akademia Wokalna – warsztaty doskonalenia umiejętności wokalnych uczniów szkół muzycznych

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 33.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 59.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02161/17

numer w EBOI: 90629/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut Kultury Miejskiej

nazwa zadania: Gdańska Szkoła Muralu 2017

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 36.8

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 64.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02036/17

numer w EBOI: 88193/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arcana sp. z o.o.

nazwa zadania: Wydawanie w 2017 roku dwumiesięcznika ARCANA w wersji papierowej i elektronicznej. numery 133-134. 135. 136. 137. 138

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 80 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 87

Ocena formalna: OKwitold szolginia, kiedy zmarł piłsudski, zapisz w kratkach numer definicji znaczenia wyrazu pokój zastosowanego w poniższych zdaniach, dwaj sąsiedzi pan jan i pan kazimierz, samodzielna brygada strzelcow karpackich, błasiak sieradz, rzeź wołyńska przyczyny, gen tatar, przywódcy związku radzieckiego, paziewski, historia iii rp, konfederacja poglady, jak rozpoczeła się 2 wojna światowa, jan olszewski biografia, batalion krocej, okręty liniowe, uzupełnij liste królów elekcyjnych, polska austria data, walka o granice państwa polskiego w latach 1918-21, mae aktorka, wybitne jednostki w tekstach kultury…