05578/17 Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

numer zadania: 05578/17

numer w EBOI: 91878/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

nazwa zadania: Pracownia fotograficzna Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 83.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09748/17

numer w EBOI: 91727/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA

nazwa zadania: 33. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KABARETÓW PAKA

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 10

ocena wartości merytorycznej: 34.5

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04608/17

numer w EBOI: 94762/16/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

nazwa zadania: Kierunek – Centrum. Projekt doposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania: 27 200.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 54.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 91.67

Ocena formalna: OKrozporządzenie w sprawie akt osobowych, co było zdaniem autora mitem założycielskim stanu rycerskiego, walka o granice polski, rząd lubelski 1944, pzpr w po, dawny niemiecki obóz jeniecki, agnieszka kossakowska, janek pasterski, krowoderskie zuchy, stary krzyżyk, pożar katedry w gdańsku, potoccy drzewo genealogiczne, kwiecień 1943, halama se tu wali rum, felicjan szczęsny kowarski, najstarsza fotografia paryża, wojna o zaolzie, baron cygański opis, cyniczny synonim, digitalizacja dźwięku…