05883/17 Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny

numer zadania: 05883/17

numer w EBOI: 91759/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny

nazwa zadania: Reflektor – Rozświetlamy Kulturę

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 34.25

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10666/17

numer w EBOI: 99724/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Art Prospects Foundation

nazwa zadania: adaptation

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 27.75

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 50.75

Ocena formalna: OKhenryk raabe, powiat grodzieński, byli świadkowie jehowy, g, rada państwa prl, zomo narkotyki, syzyfowe prace książka, akcja chłopów, konin historia, siwka ptak, bartosz sitek, odłam partii, terror háza, andrzej jarecki, aleksandra ogińska, wojenny okrzyk hacked, www nac gov pl, piąta kolumna w kościele, volkslista definicja, polonia restituta, formalne wykształcenie, umowa o pomocy przy zbiorach polsko ukraińska, narodowiec definicja…