05927/17 Polskie Towarzystwo Heraldyczne

numer zadania: 05927/17

numer w EBOI: 89538/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

nazwa zadania: Lubomirscy w XVIII wieku. Sprawy społeczne. rodzinne i gospodarcze

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 26.02.2021

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 51.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01455/17

numer w EBOI: 87072/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Zeszytów Literackich

nazwa zadania: Wydanie i promocja książki : Adam Zagajewski „Poezja dla początkujących”

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 49.6

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 69.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06863/17

numer w EBOI: 89588/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zarząd Główny

nazwa zadania: Dokumentacja. popularyzacja i edukacja w zakresie współczesnych zjawisk kultury
ludowej w 2017 roku.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 170 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.6

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 86.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08228/17

numer w EBOI: 92943/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Kultura nie boli”

nazwa zadania: Publikacja i promocja książki dla dzieci „Bajki niektóre” Ignacego Krasickiego.

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 29.06.2021

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 60.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07273/17

numer w EBOI: 89342/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”

nazwa zadania: TAŃCZ. ŚPIEWAJ I GRAJ NA LUDOWĄ NUTĘ

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08026/17

numer w EBOI: 94415/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Sorbian Studio Tamara Kasprzyckas

nazwa zadania: Polska Sztuka przełomu wieków

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 27.06.2021

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 55.6

Ocena formalna: OKbroń powtarzalna, powstanie poznańskie, von mackensen, blaski i cienie 2 rp, wb pb dziekanat, vii zjazd pzpr, maria gurowska, 13 dywizja piechoty, gry indyjskie kulki, centralne, polskie projekty wojskowe, obraz wita stwosza, uzupełnij zdania podanymi w nawiasie wyrazami i przeczytaj jakie były losy narodu wybranego, zbiór kazań krzyżówka…