05938/17 Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

numer zadania: 05938/17

numer w EBOI: 90521/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

nazwa zadania: Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia w celu rozwoju oferty artystycznej i edukacyjnej Filharmonii Śląskiej.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 74.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08518/17

numer w EBOI: 89865/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie

nazwa zadania: Remont pomieszczeń GOK i zakup odpowiedniego wyposażenia w celu utworzenia sali szkoleniowo-multimedialnej.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.33

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08344/17

numer w EBOI: 93061/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury. Sportu i Turystyki

nazwa zadania: Kultura Pierwszego Kontaktu. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej we Wleniu

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.67

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 85.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03086/17

numer w EBOI: 91952/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”

nazwa zadania: Rozbudowa zaplecza technicznego: oświetlenie sceniczne

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 80 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 78.8

Ocena formalna: OKdemonstracja warszawa, narzeczona ze stambułu 145, mundur amerykański 2 wojna światowa, komitet żydów amerykańskich, radio silesia piosenki do ściągnięcia, jan nowak jeziorański książki, lwów polacy, najdłuższa rzeka indochin, you tube lata 80, chorągiew krzyżacka, ppp polskie państwo podziemne, król cyganów w polsce, pistolet z długą lufą, bordziłowski, przedstaw metody działania polskich komunistów w celu przejęcia władzy w państwie, konspiracyjne komórki ognia, podaj jakie wydarzenie upamiętnia plakietka przedstawiona na ilustracji, córka piłsudskiego…