07156/17 Kałów. kościół p.w. śś. Mikołaja Bpa i Stanisława BM – ołtarz główny p.w. św. Mikołaja Biskupa Miry (1726 – 30 r.): konserwacja i restauracja elementów architektonicznych – etap I

07156/17 Parafia Rzymsko-Katolicka w Kałowie

numer zadania: 07156/17

numer w EBOI: 85883/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka w Kałowie

nazwa zadania: Kałów. kościół p.w. śś. Mikołaja Bpa i Stanisława BM – ołtarz główny p.w. św. Mikołaja Biskupa Miry (1726 – 30 r.): konserwacja i restauracja elementów architektonicznych – etap I

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.2

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 59.2

Ocena formalna: OK


07429/17 Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Łęgajnach

numer zadania: 07429/17

numer w EBOI: 86114/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Łęgajnach

nazwa zadania: Łęgajny. kaplica p.w. św. Bonawentury i św. Floriana (XIX w.): ratunkowe prace remontowe fundamentów. zagrożonych ścian i konstrukcji dachu – decyzja PINB

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 59.8

Ocena formalna: OK


10738/17 Fundacja Róbmy swoje dla kultury

numer zadania: 10738/17

numer w EBOI: 99390/17/A3

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Róbmy swoje dla kultury

nazwa zadania: Zabezpieczenie i promocja miejsc Pamięci Narodowej w Ostrogu

program: Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Kwota dofinansowania: 25 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


07898/17 Fundacja „Szafa Kultury”

numer zadania: 07898/17

numer w EBOI: 87853/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Szafa Kultury”

nazwa zadania: Nadzieja ze wschodu” dokumentacja utraconego polskiego dziedzictwa kulturalnego w formie filmu dokumentalnego Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 3.00 9.00 17.00 29.00 OK
10841/17 99016/17 2 Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE Kościół św. Klemensa symbolem obecności Polaków w Odessie Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2.00 20.60 6.00 28.60 OK
10764/17 99551/17 2 Fundacja Polonia Union Polskie dziedzictwo kulturowe na Wschodzie Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2.00 19.20 7.00 28.20 OK
10747/17 99570/17 2 Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE Polskie Świątynie na Kresach Wschodnich Dawnej Polski Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 3.00 18.80 6.00 27.80 OK
04211/17 90163/16 1 Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie Utworzenie internetowego archiwum Stanisława Dobosiewicza. byłego więźnia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Błędy formalne
02271/17 88148/16 1 Stowarzyszenie Wspólnota Polska „Sztuka spod Monte Cassino – przywrócenie
pamięci o artystach z Armii Andersa

program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 10.06.2021

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 26.06.2021

Ocena formalna: OK


00758/17 Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

numer zadania: 00758/17

numer w EBOI: 86268/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

nazwa zadania: Jarosław. opactwo pobenedyktyńskie (XVII w.): remont i konserwacja odcinka obwarowań zagrożonego katastrofą budowlaną – etap V

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 250 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 49.4

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 78.4

Ocena formalna: OK


01481/17 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Niedźwiedniku

numer zadania: 01481/17

numer w EBOI: 85692/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Niedźwiedniku

nazwa zadania: Rososznica. kościół p.w. św. Michała Archanioła – ołtarz główny (ok. 1710 r.): ratunkowe prace
konserwatorsko-restauratorskie – etap II

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


00547/17 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie

numer zadania: 00547/17

numer w EBOI: 85634/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie

nazwa zadania: Sianów. kościół p.w. św. Stanisława Kostki (XV/XVI w.): kontynuacja remontu obiektu – renowacja i konserwacja zabytków ruchomych kościoła – ołtarz główny (XVII w.) i ambona (XVII w.)

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OK


07357/17 Fundacja Nowoczesny Konin

numer zadania: 07357/17

numer w EBOI: 93504/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Nowoczesny Konin

nazwa zadania: Chcę wiedzieć więcej o polskim dziedzictwie kulturowym

program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 12.02.2021

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 29.2

Ocena formalna: OKpiosenki zespołu dżem, związek emerytów tarnowskie góry, cyfrowe archiwum, mapa polski po 1 wojnie, mapa powstania listopadowego, manifest komunistyczny pdf chomikuj, przyczyny wybuchu strajku w stoczni gdańskiej, tysiąclecie chrztu polski, pakt ribbentrop mołotow pdf, stenzel romans, zamordowani w katyniu, wilno polacy, adam bunsch, brytyjska rodzina królewska drzewo genealogiczne 2018…