08196/17 Stowarzyszenie „FILMFORUM”

numer zadania: 08196/17

numer w EBOI: 92263/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „FILMFORUM”

nazwa zadania: CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych (edycje: 16.. 17. i 18.)

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 220 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 48.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 78.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09674/17

numer w EBOI: 93503/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

nazwa zadania: My i świat – interdyscyplinarne warsztaty dla młodzieży

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 25 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 80.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06573/17

numer w EBOI: 94984/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA TOWOT SQUAT

nazwa zadania: Towot Squat

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 30.08.2021

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 44.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09446/17

numer w EBOI: 90447/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE KULTURALNE POCZTÓWKA

nazwa zadania: Sztuka bez granic – art edukacja w Puszczy Białowieskiej

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 39 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 56.33

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 80.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02732/17

numer w EBOI: 94601/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

nazwa zadania: CONRAD/SZANIAWSKI. Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania: 70 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08749/17

numer w EBOI: 91549/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE

nazwa zadania: Opowieści z miasta włókniarek

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 33 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.33

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 80.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04251/17

numer w EBOI: 91792/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bydgoska Fundacja Wolnej Myśli

nazwa zadania: Wydawanie w 2017 roku kwartalnika o nowej kulturze „Fabularie”

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04695/17

numer w EBOI: 90802/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie

nazwa zadania: Droga do Golczewa – przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 26 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 78.67

Ocena formalna: OKniesie sztandar, związek narodu polskiego, jan paweł ii notatka, chałasiński, wyjaśnij co oznacza termin mała stabilizacja, rola zymierski, nowy polski czołg zadebiutował na poligonie, józef piłsudski najważniejsze dokonania, pielgrzymki jana pawla2, 1 wojna światowa przyczyny, życiorys mateusza morawieckiego, przyporządkuj nazwy nielegalnych polskich organizacji do opisów które ich dotyczą, janusz płoński, ile lat ma basta, slownik polsko ang…