09316/17 Gminny Ośrodek Kultury

numer zadania: 09316/17

numer w EBOI: 91927/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 85.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08344/17

numer w EBOI: 93061/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury. Sportu i Turystyki

nazwa zadania: Kultura Pierwszego Kontaktu. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej we Wleniu

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.67

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 85.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05362/17

numer w EBOI: 93631/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Mławie

nazwa zadania: Zakup systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MDK w Mławie

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 86

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07125/17

numer w EBOI: 92355/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Tarnogórskie Centrum Kultury

nazwa zadania: Kultura w plenerze – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji edukacji kulturalnej oraz działań artystycznych

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 52.67

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 90.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07626/17

numer w EBOI: 90933/16/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach

nazwa zadania: Modernizacja sceny w Czastarskim Domu Kultury

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania: 35 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 53.67

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 88.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01003/17

numer w EBOI: 87268/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Mosiński Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Modernizacja pracowni ceramiczno-rzeźbiarskiej z zakupem niezbędnego wyposażenia.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 52.67

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 86.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04388/17

numer w EBOI: 92988/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Emigracji w Gdyni

nazwa zadania: Muzeum. Udostępnij! 2

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44.67

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 67.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05852/17

numer w EBOI: 91139/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej. Filmowej i Audiowizualnej ETIUDA&ANIMA

nazwa zadania: 24 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima

program: Film

Kwota dofinansowania: 90 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 10

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 82

Ocena formalna: OKpolski informator geodezyjny, warszawa 1946, skąd wziąć akt urodzenia, paweł czartoryski, leszek pękalski cecylia pękalska, okrągły stół w polsce, delegatura rządu na kraj, 5 lipca 1943, józefa hallera, 3 rzesza flaga, dom stalina, szkoła pisarzowa, marianna kult, baza pradziad, wojna celna z niemcami…