09540/17 Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta

numer zadania: 09540/17

numer w EBOI: 91321/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta

nazwa zadania: Poranki Młodego Widza

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 58 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48.25

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 78.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00010/17

numer w EBOI: 86666/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli

nazwa zadania: VIII Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 71.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10711/17

numer w EBOI: 99541/17/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

nazwa zadania: Przeprowadzenie krajowych kwerend w celu zbadania strat zabytków sfragistycznych z dawnych zbiorów wrocławskich

program: Badanie polskich strat wojennych

Kwota dofinansowania: 5 200.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 55.75

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 82.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06395/17

numer w EBOI: 94324/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Concert Spirituel

nazwa zadania: XXIV Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej „Consorts of Music” – Warsztaty

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 10

ocena wartości merytorycznej: 46.2

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 66.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04180/17

numer w EBOI: 91045/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Arton

nazwa zadania: Poza czernią i bielą – letnie warsztaty artystyczne

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 33.8

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 51.8

Ocena formalna: OKpandemi, rzeczpospolita polska gazeta, heinrich himler, gdzie nagrywano koronę królów, radwan stanisław, józef piłsudski 1 wojna światowa, hodża, kto szył mundury ss, rzez wołyńska, suski obrazy, maria żmigrodzka, walka o granice ii rp, jozef bem, sygnał wzywający żołnierzy do gotowości, problemy osobiste, bohaterowie gloria victis, dom żołnierza lublin, gquiz, jezioro bonneville, romek chciał sprawdzić jak zmienia się jego tętno w zależności od wysiłku fizycznego, pan tu nie stal gra, jordan rozwadowski, korfantego…