09693/17 Fundacja Generator

numer zadania: 09693/17

numer w EBOI: 92995/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Generator

nazwa zadania: Film w wychowaniu: Szkolne Lekcje Wychowawcze oraz Rodzinny Klub Filmowy

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08763/17

numer w EBOI: 88825/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Spółdzielnia Socjalna Zmysły

nazwa zadania: Uniwersytet Kultury

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OKwpolityyce, august to jaki miesiąc, studnia żuraw, nazwisko amerykańskiego uczonego który rozszyfrował strukturę białek, księża tw, polacy w stanach, legiony polskie powstały we włoszech na mocy porozumienia zawartego przez, okres dziejowy, cenne znaczki polskie, panowanie na obcym terytorium, archiwum kolejowe sosnowiec, julian fałat obrazy, sergiusz górski, spiżowa brama, narodowe archiwum cyfrowe wykorzystanie zdjęć, sławoj składkowski, waręż, sebastian świerzyński z żoną, niemcy po ii wojnie światowej, serce kasi bije 60 razy na minutę oblicz częstotliwość, rosyjska armia…