09746/17 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

numer zadania: 09746/17

numer w EBOI: 90373/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

nazwa zadania: Przemysłowe Miasto dzieci

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34.25

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 57.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09656/17

numer w EBOI: 95045/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Twórczości. Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”

nazwa zadania: Spotkajmy Się Teatralnie!

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09634/17

numer w EBOI: 94734/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

nazwa zadania: W POLU WIDZIALNOŚCI

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 37.75

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 61.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09911/17

numer w EBOI: 90869/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

nazwa zadania: Wrocławskie Spotkania Cyfrowe. Wirtualne wycieczki do świata kultury i sztuki.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.5

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 65.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05186/17

numer w EBOI: 88261/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dom Kultury

nazwa zadania: eWkratke IV

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04420/17

numer w EBOI: 92644/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

nazwa zadania: Manufaktura Kultury

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 67.67

Ocena formalna: OKwiezien milosci odc 297, powiedz w jaki sposób konstytucja księstwa warszawskiego realizowała zasadę trójpodziału władzy, michał de lubicz jaworowski, józef stalin wzrost, czuj duch, bogdan wałęsa, list tekst, zwrot zagłoby do szlachcica, co to spichlerz, aryjskie rysy, kamieński kompozytor, 7,65 browning, 40 lat solidarności, magdalena nazaretanka biografia, formy pracy operacyjnej, ogół bóstw danej religii, elżbieta habsburżanka, kuria biskupia olsztyn, kominizm, wąs wąs wąs, wojna polsko bolszewicka mapa…