09766/17 Fundacja Nauka i Kultura

numer zadania: 09766/17

numer w EBOI: 90760/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Nauka i Kultura

nazwa zadania: Kraków Bajką Malowany

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.5

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 54.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08690/17

numer w EBOI: 93013/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polski Związek Niewidomych

nazwa zadania: Kultura w Tyflogalerii PZN

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 75.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08011/17

numer w EBOI: 89664/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

nazwa zadania: Wyzwól siebie śpiewająco! – Warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.67

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08714/17

numer w EBOI: 89929/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

nazwa zadania: FUTURE ARTIST– twórcza kontynuacja 7

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 51 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09645/17

numer w EBOI: 93386/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Teatralny Kana

nazwa zadania: OKNO – ZBLIŻENIA 2017: DROGA AKTORA.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 11119/17

numer w EBOI: 98787/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: micro wydawnictwo Białym szlakiem d.wyd.kultur północnych MAR

nazwa zadania: Kultura arktycznych rybaków w polskich opracowaniach ( Grupa Wyszehradzka )

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 60

Ocena formalna: OK



napisz jakie zapowiedzi wobec możliwości odzyskania niepodległości przez polaków, kawalerzysta z lancą, chory synonim, zyciorys kornela morawieckiego, pociąg pancerny, życie w prl referat, brodaty personalnie gumy, katalog biblioteka śląska, dżdżysta pogoda, lista deportowanych na sybir, kim był ignacy jan paderewski, napisz co zdecydowało o przynależności państwowej poszczególnych obszarów po i wojnie światowej, szymon wildstein, dominik socha wypadek, ruiny zamku kamieniec, władysław gomółka, 1939 rok co się wydarzyło, atak terrorystyczny w polsce, w matni 1999, kazania świętokrzyskie pdf…