09846/17 Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego

numer zadania: 09846/17

numer w EBOI: 94826/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego

nazwa zadania: Etnologia i drama w edukacji o kulturze

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00417/17

numer w EBOI: 87916/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze

nazwa zadania: 41.Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 25 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.6

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 82.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08848/17

numer w EBOI: 92631/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Kultury

nazwa zadania: Okna na świat sztuki

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.33

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06888/17

numer w EBOI: 94299/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Romów w Polsce

nazwa zadania: Wydawanie kwartalnika Dialog Pheniben w wersji papierowej i elektronicznej

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 35 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 79.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07796/17

numer w EBOI: 90955/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Cantio” – Edukacja przez sztukę

nazwa zadania: Muzyczne pasje

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.33

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK



prowadź ich matko, ojcowie polskiej niepodległości, miriam piosenka, włoski dyktator, japońskie obozy śmierci, co to jest totalitaryzm, archiwum państwowe pradziad, albin siwak książki pdf, jak dołączyć do partii politycznej, mira zimińska, archiwum panstwowe gdansk, kiedy powstala ukraina, sąsiedzi niemiec, jerzy petersburski, autokefalii, kanał białomorsko-bałtycki, czy jest obowiązek noszenia dowodu osobistego, ewa starowieyska, kazimierz jancarz…