10217/17 Fundacja Asymetria

numer zadania: 10217/17

numer w EBOI: 97853/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Asymetria

nazwa zadania: Archiwum Jerzego Lewczyńskiego – digitalizacja. opracowanie i udostępnienie

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 34.39

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 55.39

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00084/17

numer w EBOI: 86891/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki

nazwa zadania: Dokumentacja techniczna dobudowy sali koncertowej

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 72.4

Ocena formalna: OKjędrzejko mariusz, i wojna swiatowa, słowianie i węgrzy notatka, autorytaryzm w polsce, eskadra, partia zmiana, kościół dziesięciu tysięcy męczenników w niepołomicach, instrukcja kancelaryjna wzór, dokument o kosmosie, określ do jakich wydarzeń odwołał się w swoim przemówieniu, największa burza w polsce, minister msw, lider cytaty, za co lech wałęsa dostał nagrodę nobla, naczelny organ administracji rządowej, korczak janusz…