pies - poradnik wychowania psa

Gdy mówimy o dobrym wychowaniu, rzadko mamy na myśli zachowanie charakterystyczne dla właścicieli psów oraz kotów. Tymczasem okazuje się, że jego podstawowe zasady wcale nie zawsze są jednakowo dobrze znane osobom, które kochają zwierzęta, którymi się opiekują i robią wszystko, aby otaczać je opieką. Największy problem pojawia się wówczas, gdy mamy do czynienia z wizytami i to zarówno tymi, które składa właściciel zwierzęcia, jak i tymi, które odbywają się w jego domu.

Gdybyśmy mieli wskazać najpoważniejszy problem, z jakim mamy do czynienia w odniesieniu do właścicieli kotów i psów, musielibyśmy w pierwszej kolejności wspomnieć o tym, że wielu z nich trudno jest zrozumieć, że nie każda osoba odwiedzająca ich dom kocha zwierzęta. Tymczasem lęk przed nimi wcale nie jest zjawiskiem rzadkim, stąd też zaleca się, aby właściciele mniejszych i większych zwierząt zamykali je w oddzielnym pomieszczeniu na czas wizyty. Jeśli nie chcą tego robić, najlepiej niech nie zapraszają gości, każda wizyta będąca ich udziałem będzie się bowiem kończyła katastrofą. Przebywanie psa lub kota w oddzielnym pomieszczeniu nie musi być, oczywiście, tożsame z ukrywaniem zwierzęcia przed gośćmi. Przeciwnie, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby je im przedstawić i zaprezentować.

Goście w domu – zachowanie psa

Jeśli jednak lęk nie zostanie przełamany, naciskanie na gości z pewnością nie jest najbardziej właściwym zachowaniem i im szybciej z niego zrezygnujemy, tym lepiej. Warto też pamiętać o tym, że same koty i psy nie mają wpojonych zasad bon-ton, same z gośćmi mogą więc zachowywać się co najmniej nieobliczalne. Gryzienie cudzych butów i brudzenie spodni należących do gościa w trakcie wskakiwania mu na kolana to norma, a przecież możemy być świadkami zachowań znacznie bardziej niebezpiecznych. Bez względu na okoliczności, powinniśmy dążyć do tego, aby nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Oczywiście, o niewłaściwych zachowaniach można mówić również w kontekście miłośników zwierząt, którzy sami wybierają się z wizytą. Niedopuszczalne jest choćby podejmowanie prób dokarmiania cudzych zwierząt. Owszem, nasz pies z przyjemnością połknie kawałek szynki rzucony mu pod stół, nie mamy jednak wcale pewności, że psu koleżanki to nie zaszkodzi. Co więcej, zachowanie takie jest niegrzeczne, sugeruje bowiem, że zaserwowany nam posiłek wcale nam nie smakuje. Nawet, jeśli jest to prawda, nasze zachowanie nie powinno być aż tak ostentacyjne. Nie należy też brać obcych zwierząt na ręce zwłaszcza, jeśli nie poprosiliśmy o pozwolenie ich właścicieli. Te mogą zareagować strachem, a nawet – pogryźć nas boleśnie.