04647/17 Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza

numer zadania: 04647/17 numer w EBOI: 89258/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza nazwa zadania: OBRAZY FILOZOFII – warsztaty filozoficzne dla dzieci program: Partnerstwo dla książki Kwota dofinansowania: 6 750.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 56.33 ocena strategiczna: 11 ocena końcowa: 73.33 Ocena formalna: OK numer […]

03798/17 Capella Cracoviensis

numer zadania: 03798/17 numer w EBOI: 91203/16/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Capella Cracoviensis nazwa zadania: CARTE BLANCHE 2017 program: Edukacja artystyczna Kwota dofinansowania: 30 000.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 9 ocena wartości merytorycznej: 37.4 ocena strategiczna: 23 ocena końcowa: 69.4 Ocena formalna: OK numer zadania: 01961/17 numer w EBOI: 88356/16/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Konserwatorów […]

09184/17 Fundacja Teatr 21

numer zadania: 09184/17 numer w EBOI: 94339/16/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr 21 nazwa zadania: Tour de Inclusive program: Kultura Dostępna Kwota dofinansowania: 47 000.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 7 ocena wartości merytorycznej: 45.67 ocena strategiczna: 26 ocena końcowa: 78.67 Ocena formalna: OK numer zadania: 03675/17 numer w EBOI: 89515/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Miejska […]

08834/17 Drzwi do KULTURY nadal otwarte.

08834/17 Miejski Ośrodek Kultury Zamek numer zadania: 08834/17 numer w EBOI: 91752/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury Zamek nazwa zadania: Drzwi do KULTURY nadal otwarte. program: Kultura Dostępna Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 38.67 ocena strategiczna: 27 ocena końcowa: 71.67 Ocena formalna: OK 10773/17 Muzeum Południowego Podlasia w Białej […]

10638/17 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im.ks.dra Jana Piekoszewskiego

numer zadania: 10638/17 numer w EBOI: 99137/17/A3 nabór: 2 nazwa wnioskodawcy: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im.ks.dra Jana Piekoszewskiego nazwa zadania: Gołczański sposób na książkę program: Partnerstwo dla książki Kwota dofinansowania: 7 700.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 5 ocena wartości merytorycznej: 49.33 ocena strategiczna: 25 ocena końcowa: 79.33 Ocena formalna: OK numer zadania: 02314/17 […]

03023/17 Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”

numer zadania: 03023/17 numer w EBOI: 90059/16/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” nazwa zadania: Redakcja. wydawanie. dystrybucja i promocja kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” program: Czasopisma Kwota dofinansowania: 15 000.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 8 ocena wartości merytorycznej: 50.33 ocena strategiczna: 24 ocena końcowa: 82.33 Ocena formalna: OK numer zadania: 10669/17 numer w EBOI: 99638/17 nabór: […]

02445/17 Przebudowa spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – V etap

02445/17 Powiat Łowicki numer zadania: 02445/17 numer w EBOI: 88740/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Powiat Łowicki nazwa zadania: Przebudowa spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – V etap program: Infrastruktura kultury Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 3 ocena wartości merytorycznej: 45 ocena strategiczna: 15 ocena końcowa: 63 Ocena formalna: OK 03374/17 Fundacja Ars Cameralis […]

05531/17 Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

numer zadania: 05531/17 numer w EBOI: 89932/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu nazwa zadania: Zakup wyposażenia w celu stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia twórczej edukacji kulturalnej w CKiSz w Połańcu program: Infrastruktura domów kultury Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 50.33 ocena strategiczna: 28 ocena końcowa: 84.33 […]

07541/17 Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej. poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej – adaptację pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawien

07541/17 Gminna Miejska Kłodzko numer zadania: 07541/17 numer w EBOI: 89010/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Gminna Miejska Kłodzko nazwa zadania: Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej. poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej – adaptację pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawien program: Promesa MKiDN 2017 Kwota […]

06215/17 Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia dla tworzonego Centrum Małej Ojczyzny zlokalizowanego w miejscowości Biskupice

06215/17 Ochotnicza Straż Pożarna numer zadania: 06215/17 numer w EBOI: 95034/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna nazwa zadania: Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia dla tworzonego Centrum Małej Ojczyzny zlokalizowanego w miejscowości Biskupice program: Infrastruktura kultury Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: ocena wartości merytorycznej: ocena strategiczna: ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne 02448/17 Muzeum […]