10532/17 Gmina Miechów

numer zadania: 10532/17 numer w EBOI: 97936/17 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Gmina Miechów nazwa zadania: Renowacja Zbiorowej Mogiły Ofiar Terroru Hitlerowskiego oraz otoczenia w lesie Nasiechowskim program: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 5 ocena wartości merytorycznej: 36 ocena strategiczna: 18 ocena końcowa: 59 Ocena formalna: […]

11272/17 Łapczyca. średniowieczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1340 r.): kontynuacja konserwacji zabytkowego wnętrza świątyni – barokowych ołtarzy

11272/17 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Łapczycy numer zadania: 11272/17 numer w EBOI: 99185/17 nabór: 2 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Łapczycy nazwa zadania: Łapczyca. średniowieczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1340 r.): kontynuacja konserwacji zabytkowego wnętrza świątyni – barokowych ołtarzy program: Ochrona zabytków Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 2 […]

01993/17 Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Trójcy w Rypinie

numer zadania: 01993/17 numer w EBOI: 84672/16/A3 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Trójcy w Rypinie nazwa zadania: Rypin. kościół p.w. św. Trójcy (XIV w.): remont dachu kościoła – etap I program: Ochrona zabytków Kwota dofinansowania: 90 000.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 4 ocena wartości merytorycznej: 43.2 ocena strategiczna: 25 ocena końcowa: 72.2 […]

10943/17 Fundacja „Pałac Podwilcze”

numer zadania: 10943/17 numer w EBOI: 99283/17 nabór: 2 nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Pałac Podwilcze” nazwa zadania: Podwilcze. pałac (1895 r.): prace ratunkowe – poddasze. więźba dachowa. piwnica program: Ochrona zabytków Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 2 ocena wartości merytorycznej: 48.2 ocena strategiczna: 4 ocena końcowa: 54.2 Ocena formalna: OK numer zadania: 07200/17 numer w EBOI: […]

07734/17 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

numer zadania: 07734/17 numer w EBOI: 88779/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nazwa zadania: „Kostiuchnówka – przeszłość i przyszłość. Peregrynacje do miejsc pamięci” program: Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 3 ocena wartości merytorycznej: 16.06.2021 ocena strategiczna: 12 ocena końcowa: 31.6 Ocena formalna: OK numer zadania: 05827/17 […]

08217/17 Polskie stoiska narodowe na targach Gamescom 2017 i Tokyo Game Show 2017.

08217/17 alias.net Jędrzej Marszałkowski numer zadania: 08217/17 numer w EBOI: 94329/16/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: alias.net Jędrzej Marszałkowski nazwa zadania: Polskie stoiska narodowe na targach Gamescom 2017 i Tokyo Game Show 2017. program: Rozwój sektorów kreatywnych Kwota dofinansowania: 78 400.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 8 ocena wartości merytorycznej: 52.2 ocena strategiczna: 27 ocena końcowa: 87.2 Ocena […]

05156/17 Wydawanie czasopisma „Przemyski Przegląd Kulturalny”

05156/17 Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego numer zadania: 05156/17 numer w EBOI: 90340/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego nazwa zadania: Wydawanie czasopisma „Przemyski Przegląd Kulturalny” program: Czasopisma Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 7 ocena wartości merytorycznej: 37.5 ocena strategiczna: 27 ocena końcowa: 71.5 Ocena formalna: OK 03117/17 Teatr im. […]

05696/17 NOWOwiejski na NOWO

05696/17 Stowarzyszenie Artystyczne „PianoClassic” numer zadania: 05696/17 numer w EBOI: 93875/16/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Artystyczne „PianoClassic” nazwa zadania: NOWOwiejski na NOWO program: Nowowiejski 2017 Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 8 ocena wartości merytorycznej: 34.2 ocena strategiczna: 15 ocena końcowa: 57.2 Ocena formalna: OK 05338/17 Instytut Musica Sacra numer zadania: 05338/17 numer w EBOI: […]

03773/17 Parafia rzymskokatolicka p.w.NMP Niepokalanie Poczętej

numer zadania: 03773/17 numer w EBOI: 85171/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka p.w.NMP Niepokalanie Poczętej nazwa zadania: Strzałków. kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej (XVIII w.): pełna konserwacja i restauracja drewnianego i polichromowanego bocznego ołtarza południowego p.w. św. Józefa program: Ochrona zabytków Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 5 ocena wartości merytorycznej: 38.2 ocena strategiczna: 14 […]

11165/17 Ochrona zabytków

11165/17 Fort Traugutta” sp. z o.o. Warszawa. Fort Traugutta (XIX w.): prace ratunkowe i zabezpieczające polegające na konserwacji renowacji ścian i sklepień w dwóch pomieszczeniach na poziomie 0 Etap II – kontynuacja prac sala 10 i 15 Ochrona zabytków 10.00 48.80 5.00 63.80 OK 03289/17 84852/16/A1 1 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Sandomierz. zbiory biblioteki diecezjalnej: […]