00052/17 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lidzbarku Warmińskim

numer zadania: 00052/17

numer w EBOI: 86618/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lidzbarku Warmińskim

nazwa zadania: Zakup wyposażenia niezbędnego do zapewnienia optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 70.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02858/17

numer w EBOI: 94347/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr 21

nazwa zadania: Nasze 21

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 15 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.8

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 76.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06402/17

numer w EBOI: 94052/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń

nazwa zadania: Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej – Akademii Przemysłu Kreatywnego

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 05878/17

numer w EBOI: 91785/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Związek Górnośląski w Katowicach

nazwa zadania: Stworzenie w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach-Śródmieściu przestrzeni przyjaznej kulturze

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 05437/17

numer w EBOI: 90408/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

nazwa zadania: Doposażenie OSM w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.8

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OKdata wybuchu 1 wojny światowej, pałac balice, parafia zalesie slaskie, chłopi w polsce, narodowe, pałac w iwnie, wojsko niemieckie, młode rosjanki, gabriela mościcka wikipedia, granica zachodnia, sr grajewo, roman jacek czartoryski, /n, śmierć stalina data, toga doktorska, kościół ewangelicki na czym polega, śmieszne wojsko, znaczki z hitlerem, jarema maciszewski…