00097/17 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie

numer zadania: 00097/17

numer w EBOI: 86841/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie

nazwa zadania: Instrumenty 2016

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.4

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 62.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04674/17

numer w EBOI: 91237/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Szafa Gra

nazwa zadania: Fundacja Szafa Gra – rozwój i wsparcie w zakresie doposażenia w sprzęt niezbędny do stałej działalności fundacji.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 60.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08222/17

numer w EBOI: 92530/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Antek

nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Folkowej Wioski Muzycznej prowadzonej przez Fundację Antek

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 00134/17

numer w EBOI: 87368/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kossakowskiego

nazwa zadania: MOBILNY SYSTEM WYSTAWIENNICZY

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 64.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03362/17

numer w EBOI: 90104/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: KULTURA BEZ BARIER”- Przebudowa schodów zewnętrznych i dobudowie pochylni zewnętrznej dla niepełnosprawnych w MGOK Buk. Infrastruktura domów kultury 6.00 47.33 25.00 78.33 OK
01948/17 88309/16 1 Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu Modernizacja Sali Widowiskowej Resursy Obywatelskiej w Radomiu Infrastruktura domów kultury 6.00 46.33 26.00 78.33 OK
01313/17 87087/16/A1 1 Sławieński Dom Kultury Remont dachu w Sławieńskim Domu Kultury. Infrastruktura domów kultury 7.00 48.33 23.00 78.33 OK
02489/17 88432/16 1 Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej BAZA(R) KULTURY LIPNICKIEJ – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Infrastruktura domów kultury 6.00 42.00 30.00 78.00 OK
02496/17 88794/16 1 Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście Zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia audio w celu rozszerzenia działalności Ośrodka Kultury w Babimoście. Infrastruktura domów kultury 6.00 42.00 30.00 78.00 OK
00861/17 87887/16 1 Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej Wykonanie dokumentacji techniczno­-wykonawczej dotyczącej sali widowiskowej w GOK we Wręczycy  Wielkiej etap II scena. Infrastruktura domów kultury 7.00 42.00 29.00 78.00 OK
01674/17 87705/16 1 Gminny Ośrodek Kultury. Sportu i Rekreacji w Pawłowie „Z kulturą w teren – zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OKanna anders-nowakowska, nowy album, bartel kazimierz, mapa zsrr, genaologia, historia portal, agent p zbuntowany szpieg, kraków kulturalny, katalog szlachty polskiej, łomżyńskiego, ksiądz orszulik, helena chmurska, ambasada rp w bukareszcie, tadeusz kościuszko najważniejsze dokonania, atak niemiec na francję, przygoda na mariensztacie youtube, więzień miłości odc 154 napisy pl, walentyna tiereszkowa, e konsulat…