00132/17 Stowarzyszenie Academia na rzecz wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz kreowania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych studentów

numer zadania: 00132/17

numer w EBOI: 86973/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Academia na rzecz wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz kreowania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych studentów

nazwa zadania: Poprawa infrastruktury Strefy Kultury Studenckiej US oraz zakup sprzętu na potrzeby osób niepełnosprawnych

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 03063/17

numer w EBOI: 92976/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Scena Współczesna

nazwa zadania: Wyposażenie i przystosowanie sal na Belwederskiej 20/22 na potrzeby Ośrodka Teatru. Tańca i Edukacji „Zawirowania”

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 60.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08512/17

numer w EBOI: 94192/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Pałecznica

nazwa zadania: Dom Kultury w Pałecznicy – modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.67

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OKpomnik piłsudskiego z córkami, 2 rzeczpospolita mapa, archiwa gov pl, ideologie polityczne, 7-8 maja 1942, opisz powstanie styczniowe, władysław grabowski, żołnierz z karabinem maszynowym, omów rolę chłopów w społeczeństwie średniowiecznym, nieoczekiwany koniec archiwum, bitwa na monte cassino, sztandar powstania styczniowego, księgarnia pod klimczokiem, www.maya.net.pl metryka, kazimierz bartel, zaskoczenie synonim, feliks żukowski, pismo rosyjskie, 14 pułk ułanów jazłowieckich, men niepodległa, państwo pod rządami kapłanów, pies jak świnia…