00378/17 Muzeum Okręgowe w Tarnowie

numer zadania: 00378/17

numer w EBOI: 87238/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

nazwa zadania: Konkurs Malowana Chata – edycja 54

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 55.6

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 88.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00285/17

numer w EBOI: 86716/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

nazwa zadania: Zajazd Szlachecki w Gołotczyźnie – widowisko o charakterze edukacyjnym

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 37.67

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 67.67

Ocena formalna: OKdata 18, winny tekst, konfederacj, strajki które wybuchły w czerwcu 1976 były skutkiem, polacy na frontach ii wojny światowej tabela, uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia sejm niemy uchwalenie konstytucji 3 maja, przysięga odc 136 napisy pl, brodaty wsh, gen. zygmunt berling, ryszard kukliński, generał macarthur, dekompozycja obozu sanacyjnego, wypadki marcowe, dlaczego niemcy nie zdobyli anglii, uwiklani pdf, z miłości.pl, opis stroju góralki, funkcje w wojsku…