00605/17 Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

numer zadania: 00605/17

numer w EBOI: 87152/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

nazwa zadania: Bliskie spotkania z kulturą ludową na Orawie.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 73.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00567/17

numer w EBOI: 87209/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”

nazwa zadania: Kto Ty jesteś?

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 33.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 63.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05180/17

numer w EBOI: 93300/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

nazwa zadania: Zakup kolekcji pamiątek o charakterze patriotycznym i wojskowych z okresu 1900-1939

program: Kolekcje muzealne

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.25

Ocena formalna: OKwww.gazeta krakowska, polska po 1989, wymień cztery przykłady publikacji książkowych o tematyce przyrodniczej, koksownia jadwiga, ravensbruck, józef teodorowicz, krzysztof zalewski-brejdygant wzrost, polacy to, określ miejsce i okoliczności zbrodni, jankowska dziennikarka, leon chwistek szermierka, parafia białka, epopeja…