00742/17 Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska

numer zadania: 00742/17

numer w EBOI: 87324/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska

nazwa zadania: BWA-Galeria Zamojska – nowoczesny wizerunek samorządowej instytucji kultury

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 42.8

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 73.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06011/17

numer w EBOI: 90803/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

nazwa zadania: Zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 110 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09788/17

numer w EBOI: 94310/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr Nie-Taki

nazwa zadania: 4. Szkoła Krytyki Teatralnej im. Konstantego Puzyny

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02844/17

numer w EBOI: 93208/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pro Anima

nazwa zadania: Zakup instrumentu dawnego i sprzętu technicznego na potrzeby działalności statutowej Fundacji Pro Anima.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 50 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04270/17

numer w EBOI: 88522/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury „Prażakówka”

nazwa zadania: Poprawa infrastruktury audio-wizualnej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 72.33

Ocena formalna: OKwnętrze czołgu, spis żołnierzy września, sklep militarny borkowo, polska emigracja, szwadron czarnych orłów, mariusz zaruski, lider taxi kielce, ryszard przymus, marcin tyszka życiorys, kierownik sekcji, agad online, władysław gomułka kim był, wspolczesna pl, archiwa online, niemcy a polska, na kołach przyboś, śmieszy widza krzyżówka…