00798/17 Bielskie Towarzystwo Muzyczne

numer zadania: 00798/17

numer w EBOI: 87203/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bielskie Towarzystwo Muzyczne

nazwa zadania: Muzyka dla wszystkich – koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 70 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 32.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 63.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05652/17

numer w EBOI: 91908/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Nowy Teatr

nazwa zadania: Nowy Teatr dla osób z niepełnosprawnościami.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.33

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 69.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09140/17

numer w EBOI: 93676/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury w Drelowie

nazwa zadania: Zakręceni w muzyce

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03223/17

numer w EBOI: 91153/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Białołęcki Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Lato tuż oBOK

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05092/17

numer w EBOI: 93026/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bytomskie Centrum Kultury

nazwa zadania: Muzyka Narodów na tle Muzyki Polskiej od Średniowiecza do Tysiąclecia

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09364/17

numer w EBOI: 94735/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

nazwa zadania: Organizacja edukacji kulturalnej połączonej z wyjazdami do instytucji kultury i miejsc o znaczeniu narodowym.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09298/17

numer w EBOI: 91104/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Sami Swoi Sędek

nazwa zadania: Tacy Sami

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.33

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 69.33

Ocena formalna: OKambasada rp w bukareszcie, ile lat polski nie było na mapie, piosenka o morzu, niedane, teczka personalna tajnego współpracownika, ministerstwo bezpieczeństwa, dreszcz film, karol stojanowski, zarobki w gruzji, modlitwa za ojczyznę teksty, frater bydgoszcz katalog 2018, władza kolegialna, h;, poznań przed wojną, szechter, kochawina, węgry 2 wojna światowa, zbrodnia ferpekcyjna, kary śmierci w polsce, kto zasiadał przy okrągłym stole, piorun polska…