00817/17 Chmielnickie Centrum Kultury

numer zadania: 00817/17

numer w EBOI: 87454/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Chmielnickie Centrum Kultury

nazwa zadania: Senior w zasięgu kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35.33

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 64.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09020/17

numer w EBOI: 93593/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja MultiOcalenie

nazwa zadania: Qulturalne Krynki 2

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08897/17

numer w EBOI: 88041/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze

nazwa zadania: Dotknąć kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 40.67

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 71.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09343/17

numer w EBOI: 94973/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju

nazwa zadania: Młodzież solidarna w pisaniu

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.33

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OKtest z instrukcji kancelaryjnej do policji, 3 rzesza po angielsku, krystyna krahelska, polska rzeczpospolita ludowa sprawdzian, upadek bloku wschodniego, andrzej szeptycki, iran siły zbrojne, plan jaruzelskiego, napisz jak początkowo brzmiał tytuł mazurka dąbrowskiego, roczniki administracji i prawa, kostrzewa komunistka, stella zylbersztajn, rocznica jana pawła 2, miejsce kaźni, kiryło wz uw, korweta…