00864/17 Niezależne Zrzeszenie Studentów

numer zadania: 00864/17

numer w EBOI: 87633/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Niezależne Zrzeszenie Studentów

nazwa zadania: Prawie Kino

program: Film

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 22.33

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 37.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05186/17

numer w EBOI: 88261/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dom Kultury

nazwa zadania: eWkratke IV

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OKmapa drugiej rzeczypospolitej, zapoznaj się z przemówieniem ottona von bismarcka, pomnik ofiar katynia, murales, określ co wskazuje iż poznany fragment jest opisem wizji proroczej, michaił kałasznikow, niechęć do innych narodów, tomasz konarzewski, 13 października 1917, jan poeta skamander, polacy na konferencji paryskiej, dzierżyński feliks, hitler bez wąsów, katarzyna ciepielewska instagram, czterech śpiących, ojciec władysława jagiełły…