00873/17 Jasielski Dom Kultury

numer zadania: 00873/17

numer w EBOI: 87759/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Jasielski Dom Kultury

nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury Kina JDK poprzez zakup foteli kinowych

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.33

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01672/17

numer w EBOI: 88154/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Jazz Jamboree

nazwa zadania: 47 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Puławy 2017

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 55 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 46.67

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 77.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01154/17

numer w EBOI: 87253/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dąbrowski Dom Kultury

nazwa zadania: Remont budynku Dąbrowskiego Domu Kultury z wymianą instalacji elektrycznych. wod.-kan.. grzewczej

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.67

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 77.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03487/17

numer w EBOI: 92695/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Bochnia

nazwa zadania: Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gawłowie

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OKłucja łosowska, birkut mateusz, realizm poetycki, członek armii ludowej, aleksander kakowski, witalis wieder, ak cieszynski, rzeka chodelka, zjazd biskupów, pamiętnikarz krzyżówka, pierwsze dni w więzieniu, kuria lublin kapłani, szlak przyjaźni polsko czeskiej, wolfke, lista nazwisk polaków z auschwitz, czterej pancerni i pies odcinek 14 cały film, archiwum poznań…