00946/17 Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

numer zadania: 00946/17

numer w EBOI: 87586/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

nazwa zadania: MUZYCZNY UNIWERSYTET SENIORA

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09486/17

numer w EBOI: 92910/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

nazwa zadania: Ślady przodków

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.75

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 73.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09790/17

numer w EBOI: 92385/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Edukacyjne MCA

nazwa zadania: RE-DESIGN VISUAL – prospołeczny projekt edukacji kulturalnej

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08804/17

numer w EBOI: 94091/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Zapomniane

nazwa zadania: Doar Hadasza

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 71.67

Ocena formalna: OKmbp w tarnowie, zgromadzenie narodowe co to, archiwum państwowe w białymstoku oddział w łomży, prawo żydowskie, aktion reinhardt, nie mogli, plac synonim, stopnie wehrmacht, nac serwis, archiwum państwowe obwodu wołyńskiego w łucku, potocznie długie monotonne wyliczanie, zydzi o polakach, przedstaw założenia polityki niemieckich władz wobec polaków, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 2019, gierek, ipn lista funkcjonariuszy, galicja wschodnia, gilotyna francja, szukanie przodków online…