00948/17 Zakład Narodowy im. Ossolińskich

numer zadania: 00948/17

numer w EBOI: 87805/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

nazwa zadania: Tej ciszy chwila w Soplicowie

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 32 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 58.33

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 86.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10278/17

numer w EBOI: 98344/17/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuk Wizualnych

nazwa zadania: Fotografia teatralna Wojciecha Plewińskiego. Opracowanie. digitalizacja. udostępnienie archiwum (Etap I)

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 144 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 37.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 60.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10133/17

numer w EBOI: 97205/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”

nazwa zadania: Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury Starego Sącza

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 29.44

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 49.44

Ocena formalna: OKświadectwo moralności, bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania styczniowego, kardynał stefan wyszynski, zegota, wojskowy przegląd historyczny pdf, morderstwa w polsce, drzewa genealogiczne online, zbrodnia katyńska zdjęcia, autokefalia ukraina, granice polski na przestrzeni wieków, generał stanisław maczek, ambasada wielkiej brytanii w warszawie, co to jest zbrodnia, polska 1939, wymień cele komunistów polskich podczas ii wojny światowej, hotel gazda zakopane, henryk archiwista…