00982/17 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

numer zadania: 00982/17

numer w EBOI: 87871/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

nazwa zadania: WCZUJ SIĘ. PRACOWNIA EMPATII

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08901/17

numer w EBOI: 89642/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

nazwa zadania: Sztuka w kręgu natury – Arboretum Bolestraszyce

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 41 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 83

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09679/17

numer w EBOI: 94618/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Artyści Na Bruku

nazwa zadania: Gdzie Ty mieszkasz – między swemi.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08706/17

numer w EBOI: 94765/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

nazwa zadania: Mam ten sampl co Ty

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01672/17

numer w EBOI: 88154/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Jazz Jamboree

nazwa zadania: 47 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Puławy 2017

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 55 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 46.67

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 77.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00920/17

numer w EBOI: 87084/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja WyspArt

nazwa zadania: ZIELONY DOM w dobrym guście

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.67

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08713/17

numer w EBOI: 90585/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury Wrocław – Zachód

nazwa zadania: Wykluczeni z Kultury – Drzwi Otwarte Edukacja

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 53.67

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 74.67

Ocena formalna: OKswt-40, walko kiszewo, wykopki ziemniaków, leonard andrzejewski, plutonowy, manewry wojskowe, odpowiedz jakie zmiany wprowadziły komunistyczne władze w polskiej gospodarce, komunistka, cytaty jana pawła ii, piłsudski (film), rozpad czechosłowacji, dzien niepodleglosci polska, pomniki w poznaniu, udział polaków w 2 wojnie światowej, sierpień napis, konsulat niemiec we wrocławiu, hanna ordonowna, lata ’80, slonimski, warszaw mapa, korea południowa armia…