00986/17 Centrum Sztuki Galeria EL

numer zadania: 00986/17

numer w EBOI: 87852/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Sztuki Galeria EL

nazwa zadania: Wydźwięki/Resonances III – Międzynarodowy festiwal sztuki dźwiękowej.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 34

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 56

Ocena formalna: OK


numer zadania: 11121/17

numer w EBOI: 99249/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej

nazwa zadania: IV Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich Święty Krzyż 2017

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 0.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 11141/17

numer w EBOI: 98878/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja United Way Polska

nazwa zadania: Sztuka Seniora Szuka w Warszawie

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09720/17

numer w EBOI: 88648/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: ATENA ARTE

nazwa zadania: Elementy teatru w pracy z dziećmi – Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 30.25

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 62.25

Ocena formalna: OKmiędzynarodówka tekst, wojtek szumański chwyty, królestwo jugosławii, psz poznań, nowiny jeleniogorskie, internetowy pamiętnik bogaty w zdjęcia, babilon ruiny, gospodarka polski po 1989, salutowanie bez nakrycia głowy, gow pl, ośrodek zdrowia chęciny, www ipn gov pl, zagraniczni studenci w polsce, hanna mortkowicz-olczakowa, wojska ententy, pierwszy arbitraż wiedeński, kościół pęcice, konstytucja z 1935, www.archiwa.gov.pl, wianki fajerwerki, moja norwegia.pl…