01047/17 Wrocław. Kaplica Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze p.w. św. Jana Chrzciciela (1672 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące wystrój oraz wyposażenie wnętrza kaplicy

01047/17 Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

numer zadania: 01047/17

numer w EBOI: 84786/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

nazwa zadania: Wrocław. Kaplica Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze p.w. św. Jana Chrzciciela (1672 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące wystrój oraz wyposażenie wnętrza kaplicy

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 40.4

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 60.4

Ocena formalna: OK


03853/17 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

numer zadania: 03853/17

numer w EBOI: 85297/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

nazwa zadania: Luboń. budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 2 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego – etapI

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 35 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.6

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 63.6

Ocena formalna: OK


05465/17 Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Radomiu

numer zadania: 05465/17

numer w EBOI: 85994/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Radomiu

nazwa zadania: Radom. kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV w.): remont więźby dachowej nad nawami
bocznymi i zakrystią wraz z wymianą pokrycia na miedziane i dociepleniem stropów

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 120 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 70.4

Ocena formalna: OK


01227/17 Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy

numer zadania: 01227/17

numer w EBOI: 85255/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy

nazwa zadania: Mała Kamienica. kościół filialny p.w. św. Barbary (XV w. rozbud. XVI w.): drenaż i konserwacja gotycko­-renesansowych malowideł na ścianach i stropie nawy kościoła – VII etap

program: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.4

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 62.4

Ocena formalna: OKwojciech kędziora, pałac mostowskich warszawa, powstanie zydowskie, powstanie warszawskie online, tomasza biernackiego, wywiad z matka stefana w, najważniejsze wydarzenia xx wieku, stanisław kopański, www.zw.com.pl, stu lecie niepodległości, siły powietrzne wielkiej brytanii, pułkownicy ludowego wojska polskiego, gary cooper w samo południe, wojny i kryzys rzeczypospolitej w xvii wieku sprawdzian…