01274/17 Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

numer zadania: 01274/17

numer w EBOI: 87299/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

nazwa zadania: Tkackie dziedzictwo. Przekazywanie wiedzy i tradycji tkackiej.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 18 800.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.6

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 87.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01281/17

numer w EBOI: 87955/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Limanowski Dom Kultury

nazwa zadania: 43. Festiwal Folklorystyczny Limanowska SŁAZA

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 56.4

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 90.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09306/17

numer w EBOI: 91877/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

nazwa zadania: Kierunek ku kulturze

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08831/17

numer w EBOI: 89321/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic

nazwa zadania: Aktywizacja kulturalna i integracja mieszkańców Sędziszowej i okolic o ograniczonym dostępie do kultury

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09313/17

numer w EBOI: 90191/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera

nazwa zadania: Oferta programowa w ramach Rajdu Odkrywców 2017

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 00392/17

numer w EBOI: 86759/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY „AMADEUSZ”

nazwa zadania: Tradycja i Współczesność. Dwór w Śmiłowie.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OKżarty historyczne, armii krajowej, abbeville 1939, pacyfikacja zamojszczyzny, dezubekizacja w mon, warszawskie powstanie, części nac, ipn bu, samospalenia w polsce, dość manipulacji w bogatyni, zabojstwo narutowicza, jerzy vi windsor, lwów 1918…