01524/17 Fundacja Pomocy Młodzieży im.Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku z/s w Łopuszce Małej

numer zadania: 01524/17

numer w EBOI: 87133/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pomocy Młodzieży im.Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku z/s w Łopuszce Małej

nazwa zadania: Jest SPRAWA:dla niepełnosprawnych do zdobycia WARSZAWA!

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.67

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 70.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01517/17

numer w EBOI: 88345/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie – kolejny etap prac: zakup sprzętu multimedialnego

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 00871/17

numer w EBOI: 87730/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

nazwa zadania: Teatr przy Stole w 2017 r.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.67

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 72.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08948/17

numer w EBOI: 89910/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa zadania: KULTUROBRANIE 2. Wyjazdy
do miejsc kultury. organizacja wydarzeń kulturalnych pod patronatem
biblioteki

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.33

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09162/17

numer w EBOI: 92164/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego

nazwa zadania: Teatr Śląski bez granic

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OKguizy, napisz list oficjalny zorganizowanie zbiórki koców i karmy dla bezdomnych zwierząt, orzeł znaczenie, nac wyszukiwarka, wlady, zgromadzenie narodowe, twierdza pod którą zginął podbipięta, gothic 2 bimber, uporządkuj podane słownictwo wpisując wyrazy z ramki we właściwe miejsca schematu, godlo niemiec, św. ks. jerzy popiełuszko, uchwalenie konstytucji francuskiej, prokuratura wojskowa, hasso von manteuffel, esbek, jerzy juszczuk, zapora w rożnowie, chłopcy malowani, zbuntowani odcinek 435, wiesław wawrzyniak…