01669/17 Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

numer zadania: 01669/17

numer w EBOI: 86926/16/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

nazwa zadania: Teatr bez barier warsztaty teatralne dla młodzieży z Gminy Żukowo.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 23 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 78.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10854/17

numer w EBOI: 99639/17/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Bardzo Ładnie

nazwa zadania: Promocja dorobku twórczego i postaci Josepha Conrada Korzeniowskiego w Irlandii.

program: Conrad 2017

Kwota dofinansowania: 0.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08833/17

numer w EBOI: 92900/16/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Myśli Jana Pawła II

nazwa zadania: Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 121 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 52.33

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 81.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10711/17

numer w EBOI: 99541/17/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

nazwa zadania: Przeprowadzenie krajowych kwerend w celu zbadania strat zabytków sfragistycznych z dawnych zbiorów wrocławskich

program: Badanie polskich strat wojennych

Kwota dofinansowania: 5 200.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 55.75

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 82.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09432/17

numer w EBOI: 91177/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Polski – Zakrzewski Dom Kultury

nazwa zadania: Krajna w ruchu

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 23 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 78.33

Ocena formalna: OKrola kościoła w prl, statut pzpr, związek socjalistycznej młodzieży polskiej, kim byl achilles, 1946, powyższa odezwa została wystosowana przez, jan paweł ii notatka, wymień skutki wojen prowadzonych przez rzeczpospolitą w xvii stuleciu, 23 października, bitwa zwana cudem nad wisłą, settlers odbudowa po burzy, piramida kukulkana, pierwszy marszałek polski, na przystanku, królestwo polskie po powstaniu styczniowym, bunt w więzieniu, archiwum stron, zakład przyrodoleczniczy, znani żołnierze wyklęci, witaszek, adam mohuczy, łuk konstantyna rzym…