01783/17 Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

numer zadania: 01783/17

numer w EBOI: 88440/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury technicznej w siedzibie wraz z zakupem wyposażenia

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 06179/17

numer w EBOI: 91509/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02970/17

numer w EBOI: 90420/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zdrojowy Teatr Animacji

nazwa zadania: Remont budynku wraz ze zmianą użytkowania na potrzeby magazynowe i sali prób Zdrojowego Teatru Animacji . – Etap II

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 66.8

Ocena formalna: OKcmentarz montmartre, banderia prutenorum, konsttucja 3 maja, marcisz ewelina, mundur powstańca styczniowego, weterynarz chęciny, jerzy pichelski, modlitwa wiernych za ojczyznę, apartament w paryżu pdf, warszawa 1935 online, międzynarodówka pieśń, jan paweł 2, michał rytel, plakat propagandowy 1939, mała syrenka 1976…