01978/17 Gmina Hajnówka

numer zadania: 01978/17

numer w EBOI: 87721/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Hajnówka

nazwa zadania: Adaptacja świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie do funkcji edukacji kulturalnej i propagowania dziedzictwa narodowego.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05781/17

numer w EBOI: 89091/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

nazwa zadania: Wyposażenie

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.33

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 74.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07883/17

numer w EBOI: 92054/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – etap II

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania: 100 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 80

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01386/17

numer w EBOI: 87259/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

nazwa zadania: Wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” i prowadzenie elektronicznej wersji pisma

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania: 150 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 54

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 89

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08622/17

numer w EBOI: 92339/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Literatury w Łodzi

nazwa zadania: Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi 2017

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 77.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06516/17

numer w EBOI: 91866/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury „Górna”

nazwa zadania: Nowoczesny i atrakcyjny Ośrodek Kultury Górna. Zwiększenie funkcjonalności. doposażenie i wymiana sprzętów.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 84

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09789/17

numer w EBOI: 93220/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Zakład Usług Miejskich

nazwa zadania: Zaprojektuj się! – cykl warsztatów architektoniczno-urbanistycznych dla dzieci

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.5

Ocena formalna: OKkontrwywiad wojskowy prl, pkwn co to znaczy, cele polityki zagranicznej, parafia św józefa ursus, nastolatek zalał mysz wrzątkiem, www.archiwa.gov.pl, tygodnik powszechny archiwum, polska 1918-1939, pałac w tulczynie, cerkiew greckokatolicka warszawa, niestatek ii, the west oswobodzeni, tajemnica westerplatte cały film, 1 brygada legionów polskich, kółko wartenberga, gallus, ks sylwester zych, onet wiadomosci polityczne z kraju, siostry służebniczki panewniki…