02025/17 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”

numer zadania: 02025/17

numer w EBOI: 87909/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”

nazwa zadania: Uczucia zapisane na drewnie

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.8

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 85.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07123/17

numer w EBOI: 90947/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie

nazwa zadania: Kapela Dudziarska – duma i chluba regionu chazackiego.

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 17 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02468/17

numer w EBOI: 90153/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Liber Pro Arte”

nazwa zadania: Polska muzyka tradycyjna dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny. zachowanie. udostępnianie Etap III

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 80 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 56.6

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 87.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02920/17

numer w EBOI: 90130/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim

nazwa zadania: Łyżkarstwo w Nowicy

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 53.6

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 89.6

Ocena formalna: OKnac zdjęcia, dlaczego hitler nienawidził żydów, solidarność dolny śląsk, wyzwania synonim, andrzej przyłubski, mapa polski dokładna, synonimy śmierć, gra o wojnie, eustachy sapieha, uchwalenie konstytucji 3 maja, historia polskiej telewizji, kaczmarski ja, peter paul rubens zdjęcie z krzyża, marek szpendowski, orp wilk…