02085/17 Stowarzyszenie Kulturalno – Ekologiczne „Filtrator”

numer zadania: 02085/17

numer w EBOI: 88889/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kulturalno – Ekologiczne „Filtrator”

nazwa zadania: Projekt: pracownia. Tworzenie warunków dla działalności z zakresu edukacji kulturalnej w Gminie Mieroszów.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 74.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03819/17

numer w EBOI: 91113/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Capella Cracoviensis

nazwa zadania: Zakup instrumentów historycznych. akcesoriów i wyposażenia na potrzeby działalności instytucji

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 160 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 78.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07112/17

numer w EBOI: 89986/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury „Zamek”

nazwa zadania: Wyposażenie Pracowni Filmowej

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86.67

Ocena formalna: OKgenerał baryła, część kroniki filmowej, tyszka marszałek, zwiad, towarzystwo czytelni ludowych, miasto obwodowe w rosji w delcie wołgi, listy psl do sejmu, łączniczki, ruski żołnierz, niepodległosci, polska ludność, pierwsza brygada legionów polskich, 14 grudnia 1970…